Dobrodošli na www.misna-vina.hr | 2013. 

English (United Kingdom)Croatian(HR)German(DE)Polish(PL)Russian(RU)

Misna-vina.com

O nama

Nastavljamo stoljetnu tradiciju biskupije u Đakovu, a sada nadbiskupije, u proizvodnji i njegovanju kvalitetnih sorti grožđa i veoma kvalitetnog vina na obroncima Dilj gore u pitomom selu Trnava.

Čuvamo i njegujemo tradiciju MISNIH VINA.

Osnovani smo kao društvo s ograničenom odgovornošću IZJAVOM tada dijecezanskog biskupa Đakovačke i Srijemske biskupije mons. dr. Marina Srakića, a sada nadbiskupa Đakovačko-osječke nadbiskupije, i to dana 06. ožujka 2006. godine s temeljnim kapitalom od 4.500.000,00 kn.

Registrirani smo u Trgovačkom sudu u Osijeku 15. ožujka 2006. godine RJEŠENJEM istoga suda i datuma. Naše je sjedište u Trnavi, u ulici J. J. Strossmayera 24.

Prvi je direktor i jedini član uprave od biskupa imenovan mons. Stjepan Karalić, dugogodišnji ekonom biskupije i obnovitelj ukupne ekonomije biskupije, a posebno vinogradarstva i podrumarstva, a i sada vrši dužnost ekonoma nadbiskupije.

Informacije

Misna vina d.o.o.
J.J. Strossmayera 24
31411 Trnava
+385 31 863 067
info@misna-vina.com