Naša vina

Povijest

1239.

Povijest misnih vina datira još iz 13. stoljeća kada se bosanski
biskup Ponsa i Bosanska biskupija seli u Đakovo.

1716.

Biskupom postaje Petar Bakić, koji oživljuje
gospodarstvo te sadi vinograde u Trnavi.

1751.

Biskup Josip Čolnić povećava nasade u Trnavi te sadi nove
vinograde na novom lokalitetu Mandićevac (Pridvorje).

1806.

Te godine biskupom postaje Antun Mandić, koji proširuje
površine vinograda u Mandićevcu. Ime poznatog lokaliteta
“Mandićevac” vezano je uz rad i ime ovog biskupa.

1850.

Biskupom postaje Josip Juraj Strossmayer, koji je mnogo
doprinjeo na području vinarstva i vinogradarstva na ovim
prostorima, a posebno u proizvodnji vina. 1870. godine gradi
podrum u Trnavi, 1875. u Musiću, te obnavlja i proširuje
već postojeći podrum u Mandićevcu.

1974.

Biskup Ćiril Kos obnavlja i uređuje nasade vinograda.
I prije Strossmayera, a naročito za njegovo vrijeme vina đakovačkebiskupije bila su
poznata u domovini ali i izvan nje. Iznošena su na izložbe i odlikovana su visokim priznanjima u
vremenu od 1864. godine do 1891. godine u Parizu, Beču, Trstu i Zagrebu.